periapikal (periapical) dişkökü çevresinde bulunan