(acroosteolysis) el ve ayak parmaklarının distal segmentlerindeki kemik erimesi