(dysostosis aerofacialis) mandibulofasial disostozla birlikte radi-us eksikliği, radioulnar sinostoz ve el başparmakların yokluğuyla ya da hipopla-zisi karakterize konjenital tablo; Nager disostozu