(aeromiothoracie) akromion ve toraksı birlikte ilgilendiren aksiyal akım