(acrosyndactyly) iki ya da ikiden fazla parmağın son segmentlerinin birbirlerine yapışık olması