puerperal eklampsi (puerperal eclampsia) lohusa kadınlarda, hipertansiyon, ödem ve/veya proteinüri ile birlikte görülen konvulsiyon ve koma hali