pyemik (pyemic) pyemi sonrası meydana gelen; pyemi ile ilgili