pyemik abse (pyemic abscess) bir abse odağındaki etkenin kan yoluyla vücuda dağılarak oluşturduğu yeni abse odakları; pyemi sonrasında çeşitli organlarda oluşan çok sayıda küçük abse odaklan