Pyle hastalığı (Pyle's disease) bkz metafiz displazisi