pyoçöli (pyocelia) karın boşluğunda irin bulunması