pyonefroz (pyonephrosis) böbrek parenkiminin irinli iltihabı ve buna bağlı böbrek yetmezliği tablosu