pyopnömohepatit (pyopneumohepatitis) karaciğerin gaz ve irin içeren iltihabı