pyopnömoperitoneum (pyopneumopericardium) periton boşluğunda gaz ve irin bulunması