pyopnömoperitonit (pyopneumoperitonitis) karın boşluğunun gaz ve irin içeren iltihabı