Queyrat eritroplazisi (Queyrat's erythroplasia) penis, vulva ve ağız mukozasında görülen, eritemli, parlak ve hafif kabarıkça, genellikle in situ, bazı olgularda invazif karsinom özelliğinde bir hastalık