rad (rad; radium absorbcd dose) radyoterapide dokuların aldığı ışın miktarını niteleyen birim