radial (radial; radialis) bir merkezden çevreye ışınsal olarak yayılan; radius ile ilgili; önkol oluşumlarına ait