radius (radius) önkolu oluşturan kemiklerin dış yanda bulunanı; sabit bir noktadan çevreye uzanan doğru