Dört kan grubundan biri. İki alt gruba ayrılır: A ve A2. A daha sık görülür. A grubu kan taşıyan kişiler A ve AB gruplarına kan verir, A ve O gruplarından kan alırlar. A grubu kan Avrupa'da nüfusun yaklaşık yüzde 43'ünde bulunur. Batı Asya'da, Kuzey Amerika'da ve Avustralya'da daha yaygındır, Asya'nın orta ve kuzeydoğu kesimleriyle Büyük Okyanus adalarında ise görece az rastlanır.