abdiiksiyon (uzaklaşma)
Kol ya da bacağın tamamının ya da bir bölümünün vücudun dikey ekseninden yana doğru hareketi. Abdüksiyon hareketinde temel alınan eksen el parmakları için orta parmaktan, ayak parmakları için ikinci parmaktan geçer. Bu hareketler abdüktör (uzaklaştırıcı) kas denen bir grup kasın çalışması sonucu gerçekleşir. Abdüksiyona karşıt hareket addüksiyon(*) olarak adlandırılır. Özel bir abdüksiyon hareketi de gözyuvarının yan düz kasının kasılması sonucu oluşur. Bu hareket gözün düşey ekseninden dışa doğru yapılır.