abrasyon (aşınma)
Derinin yüzeysel katmanlarındaki lezyon. Lezyonun bulunduğu bölge kırmızıdır ve dıştan küçük üstderi kabuklarıyla örtülüdür. Abrasyon hafif çarpma ve vurmalarla oluşan sıyrıklar ya da ezici aletlerin çok güçlü olmayan darbeleri sonucu ortaya çıkar. Derinin karşılaştığı bu travmalar yüzeyi sıyıracak doğrultudan farklı bir açıda gelirse abrasyonun yanı sıra daha alt dokularda da bir çeşit ezilmeye yol açabilir. Travmanın çeşidine bağlı olarak üstderinin keratin (boynuzsu) katmanında ya da daha derin katmanlarda bir sıyrılma oluşur. Abrasyon sonucu bazen damarlardan dışarı sıvı sızar ve ince sarımsı bir kabuk gelişir. Kılcal damarlardan kan sızarsa gelişen kabuğun rengi koyulaşır. Abrasyon önemsiz bir lezyon sayılır, ama özellikle mikroplu aletlere ya da toprağa değmesi tehlikeli mikropların (örneğin tetanos mikrobunun) vücuda girmesine yol açabilir. Dolayısıyla zaman geçirmeden mikropsuz (steril) ve mikrop öldürücü (dezenfektan) maddelerle tedavi edilmelidir. Bu durumda birkaç gün içinde iyileşir ve iz bırakmaz.