ACE
Angiotensin Converting Enzyme (anjiyotensin dönüştürücü enzim) için kullanılan kısaltma. Bu enzim anjiyotensin l'in, damarları büzücü bir madde olan anjiyotensin 2'ye dönüşmesini sağlar ve damar genişletici maddelerin etkinliklerini durdurur. Sarkoidozda, bazen şeker hastalığında ve yüksek tansiyon durumunda artar. Kandaki düzeyinin belirlenmesi özellikle sarkoidoz tanısı için önemlidir.