Acting out Psikoterapide bir kavram. Hastanın psikoanaliz sürecinde verdiği özel bir tepki biçimidir. Günlük yaşamda geçerli olan kuralları kökünden değiştiren, hatta allak bullak eden, kendiliğinden bir patlama gibi ortaya çıkmış bir dizi tepkiden oluşur. Psikoanalizde hastanın bir kurala uyması gerekir. Psikoterapi seansı boyunca konuşmak, kendisini farklı davranışlara ya da psikanalize iten nedenlerden söz etmek, bu nedenlerin çözümlemesini yapmak zorundadır. Bu noktada bilinçaltı artık sözlerle ya da duygularla ortaya konmalıdır. Daha önce tam anlamıyla bastırılamamış, yani bilinçaltına itilmemiş hiçbir şey açıklayıcı olarak kullanılamaz. Bastırılmış bilinçaltı içeriğinin bütünüyle davranışlara yansıması olan acting-out (işyerinin terk edilmesi, aile bireyleri arasındaki ilişkilerin değişmesi vb) aslında ileriye doğru bir kaçıştır. Bu durum hastanın uygulanmakta olan psikanalize direnç göstermesi ya da psikanalizden kaçışı olarak karşımıza çıkar. Bu anlamda herhangi bir biçimde ortaya çıkması umut kırıcıdır. Bu tür yeniden canlandırmalar yalnızca psikoterapinin olağandışı biçimlerinde ortaya çıkmaz. Günlük yaşamda duygusal gerilimlerle baskı altında kalındığı zamanlarda ve aniden köklü değişim kararları alındığı durumlarda da görülür. Böyle durumlarda duygusal baskı bilinçaltının beklenmedik bir biçimde ortaya çıkmasına yol açar. Böylece bilinçaltının tanınması zorlaşır; acting-out bastırılmış olayların farkında olmamayı sürdürmenin bir aracı haline gelir.