Addüksiyon (yakınlaşma) Kol ya da bacağın tamamının ya da bir bölümünün vücudun dikey eksenine doğru hareketi. Addüksiyon hareketinde temel alınan eksen el parmaklan için ortaparmaktan, ayak parmakları için ikinci parmaktan geçer. Bu hareketler addüktör (yakınlaştırıcı) kas denen bir grup kasın çalışması sonucu gerçekleşir. Addüksiyona karşıt hareket abdüksiyon(*) olarak adlandınhr. Özel bir addüksiyon hareketi de gözyuvannın orta düz kasının kasılması sonucu oluşur. Bu hareket gözün düşey ekseninden içe doğru yapılır.