Ademelması Özellikle erkeklerde belirgin olan gırtlak çıkıntısı. Gırtlağı oluşturan yapılardan tiroit kıkırdağının dışa doğru yaptığı kabartıdır. Yutkunma sırasında, gırtlağın üst bölümüne doğru yer değiştirir.
Âdemelması terimi, Adem'in Tanrı yasaklarına karşı gelerek yuttuğu elmanın boğazında kaldığı inanışından kaynaklanır. Adem'den sonra da bu çıkıntının bütün erkeklere geçtiğine inanılır.