Adenin Pürin grubundan azotlu bir organik bileşik. Pek çok nükleotitin yapısına katılır (bak. adenozin difosfat; adenozin monofosfat; adenozin trifosfat).