Adenozin Bir şeker molekülüyle (riboz) birleşmiş adeninden oluşan nükleozit (bak. adenin).