Adenozin Monofosfat AMP kısaltması ile gösterilen nükleotit. Bir fosfat grubuna bağlı 5 karbon atomlu bir şeker molekülüyle (riboz) birleşmiş bir adenin molekülünden oluşur. Fosfat grubu şekere iki noktadan bağlanabilir. Böylece halkalı (siklik) AMP oluşur. Canlılarda AMP hem nükleik asitleri oluşturmak üzere başka nükleotitlerle birleşmiş olarak, hem de serbest olarak sitoplazmada bulunur (bak. nükleik asit). Sitoplazmada başka nükleotitlerin (adenozin difosfat, adenozin trifosfat) bölünmesiyle oluşur. Adenozin difosfatın bireşimlenmesi için kullanılır. AMP (ve özellikle halkalı AMP) canlılarda gerçekleşen çeşitli kimyasal süreçlerin düzenlenmesinde önemli görevler üstlenir.