Adenozin Trifosfat ATP kısaltması ile gösterilen nükleotit. Memelilerin iskelet kaslarında 350-400 mg/100 gr oranında bulunan bu bileşik üç fosfat grubuna bağlı 5 karbon atomlu bir şeker molekülüyle (riboz) bir adenin molekülünden oluşur. Organizmada enerji depolama işlevi gören ATP, enerji gerektiren bütün süreçlerin gerçekleşmesinde önemli rol oynar. ATP'nin fosfat gruplarının, adenozin difosfat ve adenozin monofosfat gibi başka bileşiklere aktarılabilmesi ayrıca önem taşır (bak. adenozin difosfat; adenozin monofosfat). Bu süreç bazı uygun enzimlerin bulunması ve enerjinin önemli bir bölümünün yitirilmeden aktanlmasıyla gerçekleşir.