Adet Çevrimi Döllenen yumurtayı kabul etmeye hazırlanmak amacıyla dölyatağı mukozasında oluşan düzenli değişiklikler. Yumurta döllenmez ve dölyatağına yerleşmezse dölyatağı mukozasının yüzey katmanlan dökülür ve üreme yollan aracılığıyla dışan atılır. Bu olaya âdet görme denir. Âdet çevrimi hipotalamus, hipofiz ve yumurtalıklardan salgılanarak birbirini etkileyen hormonlann uyarısıyla düzenlenir.