Aerosol Bazı özel araçların yardımıyla katı ya da sıvı maddelerin bir gaz ortamına çok küçük tanecikler halinde yayılması. Yayılan parçacıklara da aerosol denir. Bu parçacıklar bir maske ya da boru aracılığıyla ağız ya da burundan solunarak solunum sistemine ulaşır. Bu yöntemle uygulanan tedavide antibiyotikler, balzamlar ve bronş kaslarını gevşeten ilaçlar bölgesel etki gösterir. Solunum yollan hastalıklannın tedavisinde aerosol halinde mineral sular da kullanılabilir.