Aglütinasyon Antijenle antikor arasındaki bağışıklık tepkimesi. Aglütinasyon tepkimesinde antijenin özgül antikoruyla birleşmesi sonucu küçük çökelti yığınları oluşur. Aglütinasyondan yararlanılarak örneğin tifoda Widal testi, brusellozda (Malta humması) Wright testi aracılığıyla bazı hastalıklara tanı konur ya da kan grupları saptanır. Bir kişinin alyuvarları, farklı kan grubundan birinin serumuyla aglütinasyona uğrar.