Aglütinin Belirli bir antijeni (genellikle alyuvar ya da bakteri) aglütinasyona uğratabilen antikor (bak. aglütinasyon). En iyi bilinen aglütininler insan kanı serumundaki alfa (a) ve beta (p) aglütininleridir. Bunlar A ve B aglütinojenleri (A ve B kan grubu antijenleri) içeren alyuvarları aglütinasyona uğratır (bak. aglütinojen).