Ağlama Gözyaşı salgılanmasının çok arttığı fizyolojik olgu. Hoşa giden ve gitmeyen durumlarda ya da şiddetli bir bedensel ağrıdan sonra ortaya çıkabilir. Üzüntülü durumlardan ya da şiddetli gerginliklerden sonra ağlama bir "emniyet supabı" işlevi görür. Güçlü duyguların boşalmasına olanak verir; genellikle daha önce yitirilmiş olan huzuru ve ruhsal dengeyi yeniden sağlar. Sigmund Freud'a göre dış engellemelere bağlı olarak ağlayamama ya da ağlamaktan vazgeçme astım nöbetlerinin temel nedenidir