Ajan Patojen Organizmayla ilişkiye geçtiğinde "hastalık" adı verilen özgün bir dengesizlik durumu ortaya çıkaran etken. Fiziksel, kimyasal ya da biyolojik olabilir. Fiziksel etkenler arasında travmalar, elektrik akımı, sıcak, soğuk, nem vb, kimyasal etkenler arasında güçlü asitler ve bazlar, biyolojik etkenler arasında ise asalaklar, bakteriler, virüsler ve mantarlar sayılabilir.