Ajitasyon Organik hastalıklar ya da duygusal uyarıların etkisiyle kişinin düzensiz, uyumsuz hareket ve ruhsal etkinlik içinde bulunması. Özellikle güçlü ruhsal gerginlik durumlarında ve nevroz olgularında görülür. Nevraljiler, kanser ağrıları, koroner yetmezlik ağrıları gibi şiddetli bedensel ağrılara katlanamamanın yol açtığı tepkilere ruhsal ajitasyon da eşlik edebilir.
Ajitasyonun görece sık görülen ve karmaşık olan biçimi, akut ve kronik sanrılı durumlarda ortaya çıkan psikomotor ajitasyondur. Tipik özellikleri şiddetli ve düzensiz eylemler, saldırgan ve tutarsız davranışlardır. Histeride erotik saldırgan boyutları olan güçlü bir dışavurum biçimini alabilir.
Şiddet nöbetleri, şizofreni gibi başka psikiyatrik hastalıklarda, sara ve beyin tümörleri gibi nörolojik hastalıklarda da görülebilir. Örneğin şizofrenide hasta ne zaman ortaya çıkacağı kestirilemeyen taşkınlık dönemlerinin yanı sıra ve donakalım (katatoni) dönemlerine de girebilir