Akalazya
Bir büzgen kasın yetersiz gevşemesiyle ortaya çıkan bozukluk. En sık mide ağzında (kardiya), yani yemekborusundan mideye geçiş bölgesinde görülür {bak. kardiyospazm).