akinezi Normal bir insanda kendiliğinden oluşan otomatik hareketlerin (yüz ifadesindeki değişiklikler, konuşmaya eşlik eden jestler, mimikler, yürürken kolların hareketi, bazı içgüdüsel davranışlar) bir bütün olarak azalması ya da kaybı.
Parkinson hastalığı gibi bazı nörolojik hastalıklar ve taşkınlık durgunluk dönemlerinin birbirini izlediği katatonik şizofreni gibi bazı psikiyatrik hastalıklarda görülür.