Akromiyon Kürek kemiğinin omuz ucunu oluşturan çıkıntısı. Bu çıkıntıya üst kol kemiği kürek kemiği ekleminin bazı bağları yapışır. Köprücük kemiği yan ucu da buraya az hareketli bir eklem aracılığıyla bağlanır. Akromiyonun çevresinde deltoit kasın ve yamuk (trapez) kasın yan liflerinin yapışma yerleri bulunur.