Akson (Silindirakson) Bir sinir hücresinin sitoplazmasının uzantısı. Uyarıyı hücrenin gövdesinden çevreye doğru taşır. Uyarı buradan bir başka nörona, kasa ya da salgıbezine geçer. Her sinir hücresinin tek bir aksonu vardır; sitoplazmanın akson tepeciği denen bölgesinden çıkar; çapı sabit, uzunluğu ise değişkendir. Bazı sinir hücrelerinde birkaç santimetreye ulaşabilir. Telodendron denen ince dallanmalarla sonlanır. Aksonun sitoplazması ya da öbür adıyla aksoplazma, uzunluğu boyunca nörofibril, mikrotübül ve ender olarak mitokondri içerir. Akson, aksolemma denen bir dış zarla sınırlıdır; merkez sinir sisteminde oligodendrositlerin sitoplazmalarının, çevrel sinir sisteminde ise Schwann hücrelerinin sitoplazmalarının yaptığı kıvrımlarla sarılmıştır. Çevrel sinirlerin miyelinli sinir liflerinde, Schvvann hücreleri, aksonu sarmal bir biçimde çevreleyerek bir kılıf oluştururlar (miyelin kılıfı). Aksonların çevresinde Schwann hücrelerinden ve oligodendrositlerden oluşan kılıf sinir uyarısının lif dışına çıkmasını önleyerek, iletimi kolaylaştırır.