Aşılama, yüksek sayıda spermin rahim içerisine verilmesidir. Amaç sperm hücrelerinin ovüle olan oosite mümkün olduğunca yakın yere verilmesi ile in vivo koşullarda spermin geçmesi gereken serviks bariyerinin aşılması ve in vitro koşullarda kapasitasyonunu kazanmış spermlerin döllenmeye yakın bölgede bulunmasını sağlamaktır. İşlem, uterusun fallop tüplerinin açıldığı bölümüne uygulanır.
Aşılama yöntemi ile oosite ulaşan hareketli sperm sayısı, in vivo koşullar ile karşılaştırıldığında %25 daha fazladır. Sperm hazırlama teknikleri ile dölleme kabiliyeti yüksek olan spermleri ayrıştırılır ve olası antikor reaksiyonları gibi yan etkilere engel olunabilir. Aşılama özellikle kadın üst genital organlarına ulaşma problemi olan yetersiz sayıdaki kaliteli sperm profiline sahip hastalarda başarılı sonuçlar verir.
Aşılama ovülasyon indüksiyonu yapılmış sikluslarda uygulanabilen, yardımcı üreme teknikleri içerisinde en basit ve ucuz tedavi yöntemidir.
Alıntıdır