Akufeni Kulakların biri ya da her ikisinde sürekli ya da aralıklı olarak duyulan gürültü. Vızıltı, ıslık, tıkırtı ya da uğultu biçiminde ortaya çıkar. İçkulak, işitme siniri ya da bunların çevresindeki anatomik yapılan etkileyen çeşitli hastalık ve bozukluklardan kaynaklanır. Belirgin organik hastalıkların yanı sıra bazen ruhsal bozukluklara da bağlı olabilir.