Akustik Direnç (Ses Direnci) Sesin yayılma ortamında karşılaştığı direnç. Ses dalgası belli bir ortama çarpınca, ortam enerjinin bir bölümünü emer, bir bölümünü ise yansıtır. Emilen enerji ile yansıtılan enerji arasındaki oran, ortamın niteliklerine ve özellikle direncine bağlıdır. Odyolojide akustik direnç
ortakulağın titreşen sistemine, yani kulak zarı ile çekiç, örs ve üzengiden oluşan kemik zincirine gelen ses dalgasının titreşim yaratmada karşılaştığı dirençtir