Akustik Maküla İçkulağın zarsı labirentindeki kırbacık(*) ve keseciğin (*) duvarlarında bulunan oluşumlara verilen ad. Bunlar ivmelere duyarlı olan alıcıları içerir. Aynı zamanda başın boşluktaki konumuyla ilgili bilgiler de bu yapılar aracılığıyla merkez sinir sistemine iletilir. Makülalar, kirpikli duyusal hücrelerden ve destek hücrelerinden oluşur. Bu kirpikler otolitik zar adı verilen jelatinimsi bir madde içine uzanmıştır. Maküla hücreleri küçük kalsiyum karbonat kristallerinin (bunlara otolit adı verilir ve otolitik zarın üst bölümünde bulunurlar) yer değiştirmesiyle uyarılır. Kristaller, duyusal hücrelerin kirpikleri üzerinde gerilme ya da baskı oluşturarak bu hücreleri uyarırlar.