Akyuvarlar (Lökositler) Kanda bulunan ak hücreler. Bunlar alyuvar ve trombositlerle birlikte kanın şekilli elemanlarını oluştururlar. Dolaşan kandaki akyuvar sayısı normal koşullarda mm3'te 6.000-9.000 arasıdır.
Akyuvarlar yapı ve işlevleri birbirinden çok farklı olan değişik hücre tiplerini içerirler: granülositler (nötrofil, bazofil ve eozinofil granülositler), lenfositler, monositler. Sağlıklı kişilerde bu hücreler sabit oranlarda bulunurlar. Bu oranlar lökösit formülü ile ifade edilirler. Patolojik durumlarda dolaşımdaki akyuvar sayısı belirgin ölçüde değişebilir ve sayıları tanı için yararlı bilgiler sağlar.