Raynaud Fenomeni (Raynaud's phenomenon) özellikle parmak, burun ve dil arterlerinin spazmına bağlı olarak gelişen, söz konusu bölgelerde aralıklarla gelişen, ağrı, parestezi, solukluk ve siyanozla karakterize, nedenleri arasında bağ dokusu hastalıkları, obstrüktif damar hastalıklan, nörojen kökenli hastalıklar, ilaç zehirlenmesi, tiroid hastalıkları ve travmanın bulunduğu, bazı hastalarda idiopatik olarak izlenen klinik tablo