Reabsorpsiyon (reabsorption) kan dolaşımı dışına çıkmış olan maddelerin yeniden kana geçmesi/emilmesi