Reaksiyon Formasyon (reaction-formation) bir davranışı ya da olayı kendi arzularının dışında gören kişinin bilinçsiz olarak gösterdiği savunma reaksiyonu(örnek: kendisinde homoseksüel eğilimlerin bulunduğunu hisseden birinin, homosek¬süellere karşı verdiği acımasız savaşım)