Regional Anestezi (regional anesthesia) sinir köklerine ya da dallarına infiltrasyon anestezisi yapılarak o bölgenin tümüyle uyuşturulması; bölgesel anestezi