Saliva (saliva) salya; tükürük; içerisindeki amilaz enzimi ile nişastayı bir şeker türü olan maltoza çeviren, ayrıca müsin, serum proteinleri, lökositler, epitel hücreleri ve bazı başka maddeleri içeren salgı